Meet Our Team

 • Hiren Shah

  Hiren Shah

  Founder and Chairman

 • Ashish Shah

  Ashish Shah

  Founder and CEO

 • Gaurav Modi

  Gaurav Modi

  Director – Business Development

 • Akshay Sonar Parolkar

  Akshay Sonar Parolkar

  Chief Financial Officer (CFO)

 • Ajay Bansiwal

  Ajay Bansiwal

  COO

 • Sonia Coutinho

  Sonia Coutinho

  Business Head Strategy Initiative

 • David Drucker

  David Drucker

  VP Brand Partnerships

 • Yatin Shah

  Yatin Shah

  Senior Strategic Manager

 • Ankit Palrecha

  Ankit Palrecha

  Business Head - Adzurite

 • Jignesh Sharma

  Jignesh Sharma

  Business Head - OOH Media

 • Mandar Kotkar

  Mandar Kotkar

  Director - Business Development

 • Nitesh Shah

  Nitesh Shah

  Senior Manager - System Admin

 • Satyaprakash Mishra

  Satyaprakash Mishra

  Senior Project Manager

 • Devdutt Nandi

  Devdutt Nandi

  Sr. Manager - Human Resource